Yaşam alanları her zaman arzu edilen genişlikte olmayabiliyor. Özellikle İstanbul gibi birçok modern yapı bulunmasına rağmen kalabalıklaşan nüfus sebebiyle konut alanlarına ihtiyacın sürekli arttığı şehirler için bu durum fazlasıyla geçerli. Bu durumda yapılarda kullanılan bölümlerin ölçüsü daha küçük tutularak binanın işlevselliği korunmaya çalışılıyor. Bina büyüklüğüne bağlı olarak ölçüsü ve tasarımı değişen bölümlerin başında ise merdivenler geliyor. Merdiven için geniş bir kullanım alanının ayrılamadığı yerlerde Dar Alan Merdivenleri (Rıhtsız veya Yarı Rıhtlı Merdivenler) yaygın olarak kullanılıyor. Rıhtsız ya da yarı rıhtlı olarak üretilen merdivenlerde yaratıcı tasarımlara imza atmak mümkün olabiliyor. Tasarımda belirleyici olan etmenlerin başında alanın ölçüsü geliyor. Ancak küçük alanlarda dahi malzeme ve renk farklılıkları ile göz alıcı merdivenler tasarlamak mümkün.

Bir merdiven için basamak, korkuluk ve küpeşteyi ana parçalar olarak değerlendirmek mümkün. Merdiven basamakları ise ayak basılan yatay bölüm ile rıhttan meydana geliyor. Basamak bir merdivenin olmazsa olmaz parçalarından olmakla birlikte rıht için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Dar Alan Merdivenleri (Rıhtsız veya Yarı Rıhtlı Merdivenler) bu durumun en güzel örneği. Merdivenin daha az yer kaplaması adına basamaklar rıhtlı ya da rıhtsız olarak tasarlanabiliyor. Web sitemizde kaliteli ve profesyonel çalışmalarımızdan örnekler görebilir ve uygun fiyatlı güncel mimari anlayışa uygun bir proje geliştirmek üzere firmamızdan destek alabilirsiniz.

Dar alan Merdiven Çeşitleri ve Örnekleri

Dar Alan Merdivenleri (Rıhtsız veya Yarı Rıhtlı Merdivenler) inşa edilirken alandan en doğru şekilde yararlanmak ve boşlukları iyi değerlendirmek gerekiyor. Zira rıht aynı zamanda merdiveni kullananlar için inip çıkma hareketini kolaylaştıracak bir ölçü ile boyutlandırılıyor. Uygun ölçünün kullanılmaması durumunda beden hareketine uymayan ve iniş çıkışı zor bir merdiven ortaya çıkabiliyor. Rıhtla ilgili planlama yapılırken dikkat edilmesi gereken bir husus da merdivenin bir kolundaki tüm rıhtların aynı yükseklikte olması. Basamak genişlikleri ile ilgili olarak da ölçülerin uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Yapı yönetmeliklerinde rıht ölçüsü ile ilgili olarak yer verilen düzenlemelerin de hesaplamalarda göz önüne alınması gerekiyor.